دسته بندی : عمومی

دختران جوان مراقب این بیماری باشند

اگر چه پوکی استخوان در بین افراد میانسال و سالمند بیشتر دیده می‌شود، اما با توجه به کاهش سن ابتلا به این بیماری افراد با سنین کمتر به ویژه دختران جوان نیز باید بیشتر مراقب پوکی استخوان باشند.

1
آخرین اخبار