دسته بندی : عمومی
درحاشیه خبر....!

بی احترامی به مجامع قانونی!!

شورای اشتغال مازندران عصرروزشنبه ششم آذرماه به ریاست معاون محترم استانداروجمعی ازمدیران ومعاونین دستگاه های مسئول تشکیل جلسه می دهد. دراین نشست که تقریباً بیش از50 درصدمدیران کل ومسئولان ارشد استان عضوشورای اشتغال حضورنداشتند، نمایندگان آنان حضوربه هم رسانده والبته این موضوع ازنگاه معاون استانداربه دورنماند!

دکتر عیسی کشاورز؛

شمال شاداب،ایران را شاداب می کند.

شمال شاداب می تواند تن و روان رنجور مسافران سراسر کشور را برای ایجاد ارزش افزده در زندگی تجدید قوا کند .

زمان ساختمان‌های هوشمند فرا رسیده است

یک خانه هوشمند خانه ای است مانند طبیعت، که دارای هوشمندی و کنترل اتوماتیک برای پاسخ به رفتار ساکنین باشد و بتواند برای بهره برداران تسهیلات گوناگونی را ایجاد نماید.

جهش اعتبار بین‌المللی ایران

صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران

1 2 3
آخرین اخبار