رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان:

خانه‌های مجردی ناشی از دوری از سبک زندگی اسلامی است

وجود جوانان مجرد، خانه‌های مجردی و زندگی‌های نابسامان که بیشترین ضرر آن را زنان و فرزندان متحمل می‌شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی ازدواج‌ و‌ خانواده:

مراکز مشاوره تخصصی ازدواج باید از نظام روانشناسی تاییدیه بگیرند

در هیچ قانونی مطرح نشده که سازمان بهزیستی مشاوره ازدواج برای تمام جمعیت جامعه ارائه دهد؛ هر سازمان مأموریتی دارد و متولی لین امر وزارت ورزش وجوانان است.

مدیر دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان:

ازدواج آسان یک فریب است

معیار اصلی برای خانواده برخورداری از سلامت و تعادل است. چنین خانواده‌ای را می‌توان آسان و پایدار تشکیل داد؛ البته در مواردی مانند برگزاری مراسم عروسی می‌توان لفظ ازدواج آسان را به کار برد.

مشاور وزیر کار:

زنان سهم بیشتری از درآمد خود را صرف آموزش فرزندانشان می‌کنند

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه محرکی قدرتمند برای توسعه اقتصادی و مقاوم‌سازی کشور محسوب می‌شود.

93 92 91 90 94
چندرسانه ای
آخرین اخبار